İslam Kültüründe Müzik, Ses ve Mimari

%10 İndirim
202,00 TL 181,80 TL
ISBN-ISSN:9786258486520
Kategori: Mimarlık, Mimarlık
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL

528 s, Türkçe


İslam Ku¨ltu¨ru¨nde Mu¨zik, Ses ve Mimari, İslam du¨nyasında, ku¨ltu¨ru¨nde ve sanatında bir tasarım ilkesi olarak sesin merkezi öneminin daha iyi kavranabilmesi için, şimdiye dek birbirleriyle ilişkilendirilmemiş disiplinleri ve du¨şu¨nce pratiklerini bir araya getiriyor.

Şiirden tasarıma, halk mu¨ziğinden peyzaj mimarisine, ritu¨ellerden şehir planlamasına, ses performanslarından coğrafyaya uzanarak, İslam du¨nyasında ses ve mekân ilişkisinin çok yönlu¨ bir tasvirini oluşturmayı amaçlayan eser, İslami çalışmaları etno-mu¨zikoloji, antropoloji, sanat tarihi ve mimarlıkla bir araya getiren çarpıcı ve disiplinlerarası perspektifiyle, tarihsel ve çağdaş u¨retimlere yönelik yepyeni kapılar açıyor. Geçmişten gu¨nu¨mu¨ze ses ve mekân arasındaki etkileşimlerin, görsel ve işitsel imgelerin bir aradalığının onları u¨reten, deneyimleyen ve dönu¨ştu¨ren insanlar açısından taşıdıkları anlamları araştırıyor.

İslam Kültüründe Müzik, Ses ve Mimari İslam Kültüründe Müzik, Ses ve Mimari 9786258486520 İslam Kültüründe Müzik, Ses ve Mimari