Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan : ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti..
Adres : Abdullah Sok. 17, 34433 Beyoğlu - İstanbul
Web Adresi : www.zerokitap.com
E-posta Adresi : info@zerobooksonline.com
Telefon : 212 244 7521
Faks : 212 244 3209

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – AMAÇ :

Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2-Kapsam

Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE3-Dayanak

Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4-ÖN BİLGİLER

4.1-Ünvan: ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti. (Bundan Sonra www.zerokitap.com olarak anılacak).
Adres: Abdullah Sok. 17, 34433 Beyoğlu - İstanbul

info@zerobooksonline.com

4.2-Müşteri olarak,  "www.zerokitap.com" alışveriş sitesine üye olan kişi. (Bundan sonra ALICI olarak anılıcak). Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4.3- Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı,marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli,ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler   "www.zerokitap.com" alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.4-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri  "www.zerokitap.com" alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.5-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler ALICI’nın haberi olmaksınız yapılabilir.  "www.zerokitap.com"  tarafından haber verilmesi zorunlu değildir. 

4.6-Alıcı Madde 6’daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satis.librakitap.com.tr sorumlu tutulamaz.

5.3 –  "ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti." sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, "ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti." ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti. ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde  "ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti.ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.6- ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti. mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti.ye gönderilebilir

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti.ye fax,mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler ve 3. parti firmalar aracılığıyla verilen hizmetlerle ilgili  ZEROBOOKS Kitap ve Dijital Yayın Paz.Ltd.Şti.nin iade alamayacağı türden ürünlerle ilgili tutarlar ve ssl sertifikası ve ödenen hosting ücretinin kullanılan gün sayısı kadar tutarı iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.