Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri 17/2 - 2023

600,00 TL
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
405 s, s/b resimler, Türkçe makaleler, İngilizce özetler.

İÇİNDEKİLER;


AYDIN, Murat - KATIRCIOĞLU, S. Fehmi
Hitit Tıp Metinlerinde Geçen Bir Hastalık Üzerine
On a Disease Mentioned in Hittite Medical Texts

BAŞ, Nazan
A Proposal for the Writing of the Name Ašmunikal in the Anatolian Hieroglyphs
Ašmunikal Adının Anadolu Hiyeroglifleri ile Yazımına Bir Öneri

ÇEÇEN, Salih - ÖZBEK BİLGİLİ, Aslı Çiçek
Koloni Devrinde Yerli Kadın Tüccar Madawada Hakkında Yeni Belgeler
New Documents about Native Woman Merchant Madawada in the Colony Era

EROL, Hakan
Anadolu Medeniyetleri Müzesinden (Ankara) Bir III. Ur Devri Tableti
An Ur III Period Tablet from the Anatolian Civilizations Museum (Ankara)

GÜNCE, Tarık
Yeni Assur Dönemi Askerî Kamplarının (ušmannu, madāktu, karāšu) Savunma Sistemleri
Defence Systems of Neo-Assyrian Military Camps (ušmannu, madāktu, karāšu)

İSLAM, Fatma
Hitit-Bağlı Devlet Anlaşmalarında Veraset Müdahaleleri
Succession Intervention of Hittites in the Subordination Treaties

KAHYA, Ömer - AKYÜZ, Faruk
İkūppī-Aššur Arşivi (Kt. 90/K 429-523) ve Arşivden Yayınlanmamış Üç Tablet
Archive of Ikūppī-Aššur (Kt. 90/k 429-523) and Unpublished Three Tablets from the Archive

ÖZTÜRK, Rukiye - YAKUT, Ayşe
Romalı Duygusal Bir Aşk Elegeia’sı Puella’sı Olarak Homeros’un Tutsak Kadın Kahramanı Briseis
Briseis, the Homeric Captive Woman as a Roman Emotional Elegiac Puella

UZUNOĞLU, Hüseyin
Cic. Att. 6.1.15 ve Cilicia’da Yabancı Yargıçlar (Peregrini Iudices) Sorunu Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Cic. Att. 6.1.15 and a Brief Evaluation on the Problem of Foreign Judges (Peregrini Iudices) in Cilicia

Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri 17/2 - 2023 Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri 17/2 - 2023 1300-6355-17/2 Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri 17/2 - 2023