TRIPOLIS AD MAEANDRUM III - Türk İslam Dönemi Araştırmaları

%20 İndirim
900,00 TL 720,00 TL
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
246 s, sert kapak ciltli, renkli resimler, Türkçe.

İÇİNDEKİLER;

Sunuş 

Önsöz

Denizli Buldan / Yenicekent Büyük Tekke (Emir Sultan Dede) Türbesi

Mustafa Beyazıt – Bahadır Duman 

Yenicekent Büyük Tekke (Emir Sultan Dede) Türbe Kazısı ve Sonuçları

Bahadır Duman – Mustafa Beyazıt – Nail Uyar 

Kaş Yenice ve Direbolu’daki Vakıf Kurumları (XVIII.-XIX. Yüzyıllar)

Yasemin Beyazıt 

Buldan / Yenicekent ve Diribol Mezarlıkları

Kadir Pektaş 

Osmanlı Devrinde Tripolis (Direbolu)

Mehmet Ali Ünal 

ÖNSÖZ

Tripolis ad Maeandrum serisinin elinizdeki üçüncü cildinin amacı Denizli-Buldan İlçesi’nde yer alan Tripolis antik kenti ve yakın çevresinde 12 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında tespit edilen Türk-İslam Dönemi’ne ait çeşitli kalıntı, buluntu ve tespitleri kamuoyunun takdirine sunmaktır. Kitaptaki çalışmalar Tripolis ve yakın çevresinin Türk- İslam Dönemi’ne odaklanmaktadır. İlk kez 1994 yılında Denizli Müzesi tarafından başlatılan Tripolis’teki kazı çalışmaları 2012 yılından itibaren yıl boyu çalışmaların sürdüğü bir araştırma haline gelmiştir. Tripolis’te geçmişte ve günümüzde gerçekleştirilen çalışmaların ortak amacı binyıllar içerisinde toprak altında kalmış kalıntılara modern teknik ve metotlar vasıtasıyla ulaşarak geçmişte bu topraklarda yaşayan topluluklar hakkında bilgi toplamak olmuştur. Bu vesileyle Tripolis’te yürütülen çalışmaların sonuçları hemen her yıl ulusal ve uluslararası dergilerde, konferanslarda ve sempozyumlarda ekip üyesi araştırmacılarımız tarafından paylaşılmaktadır. Bunlara ek olarak Tripolis ad Maeandrum başlığı altında antik kentte yapılan çalışmaları derinlemesine irdeleyen kitap serisi basılmaya başlanmıştır. 2017 yılında Tripolis Araştırmaları, 2019 yılında Geç Antik Çağ Konut Kalıntıları ve Buluntuları ile devam eden kazı bantları serisi 2024 yılında Türk İslam Dönemi Araştırmaları isimli elinizdeki kitapla devam etmektedir. Bu son çalışmada yazarların kitaba katkısı aynı zamanda Arkeolojinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan disiplinler arası çalışmalara da iyi bir örnek oluşturmaktadır. Tarih, Sanat Tarihi ve Arkeoloji bilimi bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuçların hangi boyutlara ulaşacağını görmek memnuniyet vericidir. Kitabın ilk bölümünde Tripolis’in bitişiğindeki Yenicekent Mahallesi’nde yer alan Büyük Tekke Türbesi’nin ilk kez etraflıca ele alındığı bir çalışma yer almaktadır. Denizli sınırlarındaki anıtsal mezar mimarisinin en önemli örneği olan Türbe, mimari ve süsleme özellikleri bakımından değerlendirilmektedir. İkinci Bölümde 2021 yılında aynı türbede Denizli Müze Müdürlüğü ve Tripolis Kazı Başkanlığı’nın iş birliğiyle yapılan kazı çalışmalarının ilk sonuçları, çalışmalarda tespit edilen birçok buluntuyla birlikte ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde Kaş Yenice ve Direbolu’daki vakıf kurumlarının tespiti üzerine önemli bir arşiv çalışması yer almaktadır. Dördüncü bölümde Yenicekent ve Diribol mezarlıkları değerlendirilmekte, ayrıca mezarlıklarda bulunan mezar taşlarının ilk kez kayıt altına alındığı önemli bir çalışma ortaya çıkmıştır. Kitabın son bölümünde Tripolis’in 5 km kadar kuzeyinde yer alan Direbolu’nun Osmanlı Devri tarihi tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Kitabın ortaya çıkmasında birçok kişi ve kurumun emeği ve katkısı bulunmaktadır, bu nedenle başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ayrıca Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Buldan Belediyesi ve özellikle kitabın basım masraflarını üstlenen Belediye Başkanı Sn. Mustafa Fahri Şevik’e teşekkür ederim. Tripolis’te 12 yıldır gerçekleştirilen çalışmalarda büyük destekleri olan ekip ve heyet üyelerimizin özverili çalışmaları takdirlerin en yücesini hak etmektedir. Son olarak kitabın hazırlanması için çaba gösteren ve bilimsel katkılarıyla büyük destek veren yazarlarımız; Pamukkale Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Tabae/Kale-i Tavas Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, Beçin Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş ve Denizli Müze Müdürü Nail Uyar’a teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Bahadır DUMAN

Tripolis Kazı Başkanı

18.01.2024

TRIPOLIS AD MAEANDRUM III - Türk İslam Dönemi Araştırmaları TRIPOLIS AD MAEANDRUM III - Türk İslam Dönemi Araştırmaları 9786258056822 TRIPOLIS AD MAEANDRUM III - Türk İslam Dönemi Araştırmaları