Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı 1989- 2021

%10 İndirim
7.000,00 TL 6.300,00 TL
Saat 15 öncesi verilen siparişler bugün kargoya verilir.
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
884 s, sert kapak ciltli, renkli resimler, Türkçe makaleler, İngilizce özetler.

İÇİNDEKİLER;

Serdar Ünan 
Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı Üzerine Genel Bir Değerlendirme (1989 - 2021)
A General Assessment on the Seyitömer Höyük Rescue Excavation (1989 - 2021)

Gürsel Yanık 
Seyitömer Bölgesi Jeolojisi
Geology of Seyitömer Region 

Nazan ÜNAN
İç Batı Anadolu'da Yeni Bir Ticaret Merkezi: Seyitömer Höyük'den Bir Grup Terazi Ağırlığı 
A New Trade Center in Inner Western Anatolia: A Group of Balance Weights from Seyitömer Höyük

Nazan ÜNAN - Serdar ÜNAN
Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağı 111 (D Evresi) Yerleşimi Üzerine Bir Ön Değerlendirme

Serpil SANDALCI
Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı'nda Ele Geçen Figürinler
Figurines Recovered in Seyitömer Mound Rescue Excavation

Hakkı Levent KESKİN - Erkan FİDAN
Seyitömer Höyük 2019-2021 Yılı Kazılarında Ele Geçen Metal Eserler Üzerinde Yapılan Taşınabilir XRF Analizleri Hakkında Ön Rapor
A Preliminary Report on the Portable XRF Analyses of the Metal Artefacts from Seyitömer Höyük 2019-2021 Seasons

Neyir KOLAN KAYA BOSTANCI
Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağı III Dönemi Yontmataş Topluluğu
Seyitömer Höyük Early Bronze Age III Period Chippcd Stone Assemblage

Hande BULUT
Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağı Kemik Alet Endüstrisi
Seyitömer Höyük Bone Tool Industry in Early Bronze Age

Leman KUTLU - Ertıaz ALTUNDAĞ ÇAKIR
Seyitömer Höyük: Erken Tunç Çağı III Yönetici Yapısı’nın
Arkeobotanik Sonuçları
Seyitömer Höyük: Archaeobotanical Results of the Administravtive Structure of the Early Bronze Age III

Serdar ÜNAN - Serpil SANDALCI
Seyitömer Höyük Atlı Adam Figürini
Seyitömer Höyük Mounted Man Figurine

Eda TAŞÇI - Hale YILDIZAY - Merve DAĞCI TEKİN
Seyitömer Höyük V. ve VI. Tabakalarından Ele Geçen Sıva
Örneklerinin Arkeometrik İncelemesi
Seyitömer Höyük V. and VI. Archaeometric Examination of Plaster Samples Recovered from the Layers

Serdar ÜNAN - Semra KAYGISIZ
Seyitömer Höyük 2019-2021 Yılı Orta Tunç Çağı Bulguları Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on the Middle Bronze Age Findings of Seyitömer Höyük 2019-2021

Neyir KOLANKAYA BOSTANCI
Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı Yontmataş Topluluğu
Seyitömer Höyük Middle Bronze Age Chipped Stone Assemblage

Hülya KARAOĞLAN
Seyitömer Höyük Orta 1 unç Çağı Ağırşakları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Middle Bronze Age Spindlc Whorls of Seyitömer Höyük

Emre ERDAN
Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı Fibulaları
Eihulae from Seyitömer Höyük Salvage Excavation

Ömer Can YILDIRIM
Seyitömer Höyük Olynthus Değirmenleri
Olynthus Mills from the Seyitömer Mound

F.Çağım ÖZCAN
Seyitömer Höyük Akhaemenid ve Hellenistik Dönem Stroter ve Kalypterleri: Tipolojik Bir Değerlendirme
Seyitömer Mound Achaemenid and Hellenistic Period Stroters and Kalypters: A Typological Evaluation

Hüseyin KÖKER
Seyitömer Höyük Kurtarma Kazıları Sikke Buluntuları
Coin Finds from Seyitömer Höyük Salvage Excavations

F.Çağım ÖZCAN
Seyitömer Höyük’ten Phokaia Kırmızı Astarlı Seramiği (Late Roman C) Örnekleri 819
Examples of Phocaean Red Slip Ware (Late Roman C) from Seyitömer Mound

Ahmet Cem ERKMAN - Serpil ÖZDEMİR ÖZBEY - Elçin ŞENER - Ali TAŞ Seyitömer
Höyüğü İskeletlerinin Paleopatolojik Analizlerinin İlk Değerlendirmesi
Primary Evaluation of Paleopathological Analysis of Skeletons of Seyitömer Mound

Sibel ÖZEK
Seyitömer Höyük Hayvan Kemiklerinin İlk Zooarkeolojik Bulguları
The First Zooarchaceological Findings of Seyitömer Höyük Animal Bones

Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı 1989- 2021 Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı 1989- 2021 9786257799218 Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı 1989- 2021