15. Yılında Laodikeia - Laodikeia Çalışmaları 5

(2003-2018)
1.700,00 TL
GELİNCE HABER VER

Laodikeia Çalışmaları 5

436 s, renkli resimler, sert kapak ciltli, Türkçe ve İngilizce makaleler.

 • Sunuş 
 • Introduction 
 • Celal Şimşek / Laodikeia’da Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının 15 Yılı / Fifteen Years of Excavation and Restoration Works at Laodikeia
 • Celal Şimşek / Zırhlı Traian Heykel Grubu / Statue Group of Trajan with Cuirass (lorika-thoraks)
 • Francesco Guizzi / An Edict of a Proconsul of Asia on the Aqueduct of Laodikeia (114/115 Ce?) / Laodikeia Su Yolları Üzerine Anadolu Eyalet Valisinin Bir Fermanı (MS 114/115)
 • Francesco Guizzi / Greek and Latin Inscriptions of Laodikeia on the Lykos 2003-2018 / Lykos Laodikeiası’ndan Grekçe ve Latince Yazıtlar (2003-2018)
 • Michela Nocita / Praula, Lady of the Blue Faction / Mavilerin Hanımı Praula
 • Celal Şimşek – Alister Filippini  / The Funerary Altar of the Christian Soldier Aurelius Marinianus (Early 4th Cent. Ad). From Viminacium to Chrysopolis and Laodikeia / Hıristiyan Asker Aurelius Marinianus’un (MS Erken 4. yy) Mezar Altarı. Viminacium’dan Chrysopolis ve Laodikeia’ya
 • Celal Şimşek  / Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik’den İki Ampulla / Two Ampullae from West Porticus of the North (Sacred) Agora in Laodikeia
 • Umay Oğuzhanoğlu-Akay / Batı Anadolu Erken Tunç Çağı Yerleşim Modeline Dair Yeni Gözlemler: Laodikeia-Kandilkırı 2. Tabaka / New Observations on the Early Bronze Age Settlement Plan of West Anatolia: Laodikeia-Kandilkırı Level 2
 • Silvia Pedone / On Some Fragments of Decorated Mensae of the Archaeological Museum of Istanbul. From Laodikeia in Phrygia to Constantinople / İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Mensae süslü Bazı Parçalar Üzerine: Frigya Laodikeia’sından Constantinopolis’e
 • Celal Şimşek – Bilge Yılmaz Kolancı / Laodikeia Mimari Bloklarında Yer Alan Balık Kabartmaları Üzerine Gözlemler / Observations on Fish Reliefs on Laodikeia Architectural Blocks
 • Celal Şimşek – Meral Tarhan – Fatma Uçal – Ayşegül Arığ / Güneydoğu Nekropolü Sondaj Kazısı / Sondage Excavation at the Southeast Necropolis
 • Celal Şimşek – Şeniz Yener  / Laodikeia’dan Aziz Menas Tasvirli Kurşun Mühür Baskıları / Saint Menas Depicted Lead Seals from Laodikeia
 • Çağrı Murat Tarhan / Arkeolojik Alanda Önleyici Koruma: Laodikeia Örnekleri / Preventive Protection in Archaeological Sites: Examples of Laodikeia
 • M. Ayşem Sezgin – Tamer Koralay / Septimius Severus Nymphaeumu Sütunlarının Mineralojik ve Petrografik Karakterizasyonu / Mineralogic and Petrographic Characterization of the Columns in the Septimius Severus Nymphaeumu
 • Barış Semiz / Laodikeia’dan Geç Antik Çağ Unguentariumları Üzerine Arkeometrik Çalışma / Archaeometric Research on Late Antiquity Unguentaria from Laodikeia
 • Ayşe Özdemir / Laodikeia Arkeolojik Sit Alanı Peyzaj Özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Landscape Features of Laodikeia Archaeological Site in Terms of Landscape Architecture
15. Yılında Laodikeia - Laodikeia Çalışmaları 5 15. Yılında Laodikeia - Laodikeia Çalışmaları 5 9786057673213 15. Yılında Laodikeia - Laodikeia Çalışmaları 5